R-nest Page - Home Kafe bar Slunovrat - Home
Slunovrat
Programy

NSU
Program
Fotky


Neakademické Sdružení Umělecké v Rokycanech - NSU

Neakademické sdružení umělecké v Rokycanech (dále jen NSU) tvoří občané, ktečí se rozhodli na základě společného zájmu dobrovolně vytvářet literární, výtvarnou, hudební a dramatickou činnost, organizovat koncerty, recitály, čtení...atd. Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se stává každý, kdo souhlasí s posláním NSU, chce jeho činnost podporovat a podílet se na rozvoji jeho aktivit. K 1. 3. 1999 vydalo NSU první číslo časopisu A PROPOS…Časopis je zaměřen především na regionální kulturní činnosti. Časopis dává prostor tvůrčímu amatérskému kruhu lidí, kteří se rozhodli formou básní, povídek, kritiky či názoru, oslovit širokou veřejnost. Dále A PROPOS… výrazně podporuje hudební rokycanskou scénu uveřejňováním rozhovorů a názorů jednotlivých kapel. V prostorách Kafe – baru Slunovrat proběhla amatérská výstava obrazů a soch
V současné době probíhá příprava divadelní hry „Elfové z lahvové hory“. NSU se též podílelo na uskutečnění šachového turnaje a podporovalo prodej hudebních nosičů rokycanských kapel

Plány na rok 2000
- koncerty rokycanských kapel
- koncerty mimorokycanských kapel (jsou finančně nákladnější)
- recitály
- ochutnávky exotických čajù
- vydání dalších čísel časopisu A PROPOS…
- divadelní tvorba
- výstavy obrazů, fotografií a soch
- pořádání šachových turnajù

spolumajitel Kafe - baru Slunovrat
předseda NSU v Rokycanech
Jan Dienstbier
Neakademické sdružení umělecké v Rokycanech
Soukenická 64
Rokycany 337 01
tel.: 0181/72 66 33
 
Titulní stránka · Slunovrat · Programy · E-mail