R-nest Page - Home

Přidání odkazu


R-nest Seznamu!'; else: $zobrazitFormular = true; if ($Type=="") $Type="L"; if ($Odeslano): if ($Name=="" || ($URL=="" && $Type=="L") || ($Description=="" && $Type=="L")): echo "

Musíte vyplnit všechny povinné údaje!

"; echo "Jsou označeny tučným červeným popisem."; else: $zobrazitFormular = false; echo "

Děkujeme za vložení odkazu!

"; echo "Zpět na R-nest Seznam"; @$conn=MySQL_Connect("localhost","erccz","mtb973x"); if (!$conn) echo "Nepodařilo se připojit k databázi. :-("; @MySQL_Select_DB("erccz"); //@$result=MySQL_Query("SELECT Count(*) AS 'Count' FROM Tree WHERE Parent=$node"); //@$ask=MySQL_Fetch_Array($result); //if ($ask["Count"]!=0): @$result=MySQL_Query("SELECT MAX(ID) FROM Links"); @$num=MySQL_Fetch_Row($result); $num=$num[0]+1; $Name=SubStr($Name,0,255); $Name=Trim($Name); $URL=StrToLower($URL); $URL=SubStr($URL,0,255); $URL=Trim($URL); $Description=Trim($Description); if (SubStr($URL,0,7)!="http://") $URL="http://".$URL; if ($Type=="F"): $URL=""; $Description=""; endif; $query="INSERT INTO Links VALUES($num,'$Type','$Name','$URL','$Description')"; @MySQL_Query($query); $query="INSERT INTO Tree VALUES($num,$node)"; @MySQL_Query($query); //endif; @MySQL_Close(); endif; else: echo "

Pro přidání odkazu vyplňte tento formulář!

"; echo "Povinné údaje jsou označeny tučným červeným popisem."; endif; ?>
Název:
URL adresa:"?>
Typ odkazu: >kategorie        >odkaz
Popis:"?>
>